Pratik Bilgiler

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

Muhasebe Standartları

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. Resmi Gazete

Sitemize Hoşgeldiniz...

KDV ORANLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 

Madde 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1’inci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde yer alan “yüzde 18” ibaresi “yüzde 20” şeklinde,

b) (b) bendinde yer alan “yüzde 8” ibaresi “yüzde 10” şeklinde,

değiştirilmiştir.

BU DURUMDA

HER ZAMAN %18 İLE FATURA KESENLER %20 İLE FATURA KESECEK

HER ZAMAN %8 İLE FATURA KESENLER %10 İLE FATURA KESECEK

Duyurular / Yazılar

Basından yazı, yorum ve haberler

Mevzuattaki Gelişmeler

Hizmetlerimiz

» Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.

» Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

Faydalı Linkler

TCMB Döviz Kurları

Hava Durumu

Sayaç


Ziyaretçi Sayımız: 74290